CitronMelisse
clean-top.jpg

Om Clean Up Service

- Rengøringsfirma i generationer

Clean-up Service er et rengøringsfirma med mere end 50 års historie og et stort netværk på Sydfyn, hvor vi har vores base. Virksomheden blev grundlagt i 1973 af Hanne Jørgensen, og har lige fra starten leveret rengøring og udført serviceopgaver med personligt engagement.

Gennem tiden har vi oplevet fremgang og vækst, og i 1999 blev der gennemført et generationsskifte med Lars Jørgensen som ny indehaver og daglig leder.

I dag er vi et konsolideret aktieselskab med 30 loyale medarbejdere, der sikrer, at vores værdier synliggøres og omsættes til kvalitetsløsninger for vores kunder. Mange har været ansat i mere end 10 år, og trives med tilliden i at de selvstændigt løfter opgaven til kundens fulde tilfredshed.

Clean-up Service er medlem af Dansk Industri via Servicebranchens Arbejdsgiverforening. Vi har overenskomster med alle medarbejdere, og vores kunder er hermed sikret, at der er tilknyttet et ankenævn og en garantifond.

Clean-up Service er optaget af at skabe tryghed i samarbejdet.

Erfaring sat i system - Moderne og effektiv rengøringsfirma

Clean-up Service evaluerer på erfaringerne og sætter rutinerne i system, så vi altid er forkant med moderne og effektiv rengøring.

Vi er optaget af miljø, allergi og nye metoder til at smidiggøre arbejdsgangene. Sådan har det været i mere end 50 år, hvor vi er blevet værdsat som rengøringsfirma for vores evne til at udvikle os og imødekomme nye typer behov.

Vores dynamiske profil og vilje til forandring er noget der bemærkes, og virker tiltrækkende på de dygtigste medarbejdere.

Kontakt os for at høre mere om moderne rengøring i bevægelse.

Klare aftaler og 100 % stabilitet
- Klare aftaler og tryghed

Fordi vi har erfaringen, har vi også forståelsen for kundens overvejelser, når der skal indledes et samarbejde med et rengøringsfirma.

Clean-up Service tager tingene i den rigtige rækkefølge og sikrer gensidig tryghed gennem afstemte forventninger og klare aftaler. Det handler om at skabe tillid og gøre det nemt for vores kunder. Når vi kender udfordringen og er enige om rammerne, kan vi fokusere på at løse opgaven.

Vi er tilgængelige og fleksible. Når der opstår akutte situationer er vi klar med hurtige løsninger.

Kontakt os for at høre mere om fleksibilitet i faste aftaler.

Medarbejdere
- Vi vil levere den bedste kvalitet til vores kunder

Arbejdsglæde kommer med den anerkendelse der følger med, når opgaven løses i en god ånd og forventningerne bliver indfriet. Når kunden er tilfreds, smitter det af på den medarbejder, der har ejerskab for opgaven.

Vi er opmærksomme på, at de bedste medarbejdere har en holdning til, hvordan de omgås kunden, og gør sig overvejelser om, hvordan vi udvikler vores rengøringsfirma til at levere endnu bedre kvalitet.

Clean-up Service ønsker at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere, og derfor tager vi initiativer til at styrke vores kultur gennem:

  • Åben dialog
  • Årlige udviklingssamtaler og uddannelsesmuligheder
  • Arrangementer til at styrke fællesskabet

Kan du genkende dig selv i ovenstående, er du velkommen til at udfylde vores online ansøgningsskema. Vi er altid interesserede medarbejdere med en motiveret indstilling.

Forretningsmodel - Vi bygger på et fundament af solid erfaring, og vores pejlemærke er kundens løsning.

Kompetencer, viden og erfaring skal opleves som fordele for kunden, der får ideer, og ser muligheder i stærke løsninger til en konkurrencedygtig pris.

Klare aftaler, fleksibilitet og værdi for pengene. Clean-up Service afstemmer løsningen til kundens behov og budget. Vi er altid tilgængelige og parate til at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt. Du kan læse mere om hvilke serviceydelser vi som rengøringsfirma tilbyder vores kunder.

Vi arbejder med nærhed som drivkraft for at udvikle samarbejdet og etablere en sund dialog om fremtidens muligheder.

Vi er imødekommende, lyttende og smilende. Vi er proaktive, så kunden hele tiden er opdateret. Alle vores medarbejdere taler dansk.

Organisation - Vi agerer hurtigt

Clean-up Service er lokalt forankret og tæt forbundet internt mellem medarbejderne. Det hjælper os til at agere hurtigt og levere en ekstra service når behovet opstår.

Vi prioriterer vigtigheden af at bygge videre på det der fungerer, og udvikle organisationen med de muligheder, der opstår inden for IT, kommunikation og optimering af processer.

Vores historie og kultur er det solide fundament, og moderne systemer sikrer, at vi hver dag efterlever vores holdning til at levere den bedst mulige løsning som rengøringsfirma.

De medarbejdere der yder service hos kunden, skal have værktøjerne til at levere en oplevelse og agere hurtigt og konstruktivt, når det er nødvendigt.

Vores organisation er kendetegnet ved professionalisme, personlighed og engagement.