CitronMelisse
clean-top.jpg

Kvalitet og miljø

- Vi leverer en motiveret indsats!

Rengøring og service er vores kerneydelser og derfor er kvalitet med opmærksomhed på detaljen et ufravigeligt krav til os selv når du bestiller rengøring hos os. Clean Up Service har en målsætning om at levere en ekstra motiveret indsats i alle kontaktpunkter. Det skaber troværdighed og synliggør vores indstilling til at levere et gennemarbejdet produkt. 

Serviceaftalen

I forbindelse med kundeaftaler tager vi udgangspunkt i en standard serviceaftale, der præciserer bestemmelserne og fastlægger vilkår for samarbejde og regelmæssig kvalitetskontrol i et på forhånd fast aftalt interval, afhængig af kundens situation og/eller ønsker, så det sikres , at alle ydelser leveres og videreudvikles.

Kommunikationen

Altid tilgængelig og proaktiv på dialogen så kunden er opdateret. Vi finder den rigtige balance, og sikrer at vi formidler relevant information på det rigtige tidspunkt. Skriftlig orientering  mellem kunde og servicemedarbejder via kontaktbog så evt. fejl og mangler hurtigt kan blive rettet.

Processen - Bestil rengøring

Løsning og proces hænger sammen. Vi er opmærksomme på hvordan vi optræder hos kunden, hvordan vores rutiner kan indpasses og hvordan vi sikrer en sund dialog med konstruktiv feedback.

Bæredygtig rengøring & miljøfokus - en sund indstilling til vores fælles fremtid

Vi har fokus på miljø, ressourceforbrug og indholdet i de rengøringsmidler vi anvender. Det handler om ansvarlighed for kunde og medarbejdere, og om at have en sund indstilling til vores fælles fremtid. Hvor det er muligt anvendes miljøvenlige produkter i forhold til opgaven og kundens ønsker, hvilket betyder brug af Svanemærket produkter.

Alt tæller i det samlede miljøregnskab, og vi vil gerne bidrage med det vi kan i vores egen målestok. Vi inspirerer vores leverandører, og tager løbende ved lære af den debat og forskning der er på området.

De ansatte medarbejdere instrueres og uddannes professionelt i valg af både rengøringsmetoder og anvendelse af de for miljøet mindst belastende rengøringsmidler samt affaldshåndtering m.v.

Der er en sammenhæng mellem miljøbevidsthed og trivsel. Derfor har vi fokus på, hvordan vi skåner miljøet uden at gå på kompromis med kvaliteten når du bestiller et rengøringsjob hos os eller indgår en fast aftale.

Clean-Up Service tænker på miljøet

Det handler om ansvarlighed

Vi har fokus på miljø og ressourceforbrug. Se  indholdet i de rengøringsmidler, vi anvender. Læs mere her.

Ring +45 62 21 68 12

Kontakt os