CitronMelisse
clean-top.jpg

Kvalitet

- Vi leverer en motiveret indsats!

Rengøring og service er vores kerneydelser og derfor er kvalitet med opmærksomhed på detaljen et ufravigeligt krav til os selv. Clean Up Service har en målsætning om at levere en ekstra motiveret indsats i alle kontaktpunkter. Det skaber troværdighed og synliggør vores indstilling til at levere et gennemarbejdet produkt. 

Serviceaftalen

I forbindelse med kundeaftaler tager vi udgangspunkt i en standard serviceaftale, der præciserer bestemmelserne og fastlægger vilkår for samarbejde og regelmæssig kvalitetskontrol i et på forhånd fast aftalt interval, afhængig af kundens situation og/eller ønsker, så det sikres , at alle ydelser leveres og videreudvikles.

Kommunikationen

Altid tilgængelig og proaktiv på dialogen så kunden er opdateret. Vi finder den rigtige balance, og sikrer at vi formidler relevant information på det rigtige tidspunkt. Skriftlig orientering  mellem kunde og servicemedarbejder via kontaktbog så evt. fejl og mangler hurtigt kan blive rettet.

Processen

Løsning og proces hænger sammen. Vi er opmærksomme på hvordan vi optræder hos kunden, hvordan vores rutiner kan indpasses og hvordan vi sikrer en sund dialog med konstruktiv feedback.

Clean-Up Service tænker på miljøet

Det handler om ansvarlighed

Vi har fokus på miljø og ressourceforbrug. Se  indholdet i de rengøringsmidler, vi anvender. Læs mere her.

Ring +45 62 21 68 12

Kontakt os